การเพิ่มสินค้าแบบ Configuration Products

หากสินค้าที่คุณขาย ในหนึ่งแบบ อาจมีหลายไซต์ หลายสี หรือหลายขนาด เช่นเสื้อผ้า, รองเท้า หรือสินค้าที่มีหลายขนาดบรรจุภัณฑ์ หากคุณต้องการที่จะบริหาร Stock สินค้าแยกตามไซต์ หรือสีได้ หรือตาม Attrbute ใดๆ ที่ต้องการ

เช่น สินค้าประเภทเสื้อ ในสินค้าหนึ่งแบบก็จะมีหลายไซต์ (S, M, L, XL…) เมื่อลูกค้าซื้อไปหนึ่งตัว สมมุติว่าเป็นไซต์ S เท่านั้น และต้องการตัด Stock สินค้าเฉพาะ Size S เท่านั้น การ Add สินค้าแบบ Simple Products จะไม่สามารถทำได้ เราต้อง Add สินค้าในแบบที่เรียกว่า Configuration Products ซึ่งมีวิธีการดังนี้