ข้อมูลที่ต้องการ

ข้อมูลที่ต้องเตรียม เมื่อทำเว็บขายของ

บทความนี้เขียนขึ้น เพื่อ list ว่า หากจะทำเว็บขายสินค้ากับ Thaishopdesign.com หรือกับที่อื่นๆ ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูล หากเป็น text ขอให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ word หรือ text นะครับ เพราะจะนำไปใช้ได้เลย หากเป็น PDF จะเอาไปใช้ไม่ได้ครับ

  1. Username และ Passwordสำหรับการเข้าใช้งาน Control Panel ของ Host (Cpanel หรือ Direct Admin)
    • เวลาสมัคร host จะได้อีเมล์แจ้งข้อมูลเหล่านี้มาอยู่แล้วครับ Forward อีเมล์ฉบับดังกล่าวมาได้เลยครับ
  2. < Read More

El is null

แก้ปัญหา el is null เมื่อทำการ insert static block

ปัญหานี้เพิ่งเกิดกับ Magento version 1.5.1.0 ครับ คือเมื่อทำการ Insert Widget ประเภท Static Block เข้ามาใน Pages จะขึ้นข้อความว่า el is null และไม่สามารถ insert widget ดังกล่าวเข้ามาได้

สำหรับวิธีการแก้ไขนั้น ให้ทำดังนี้ครับ Read More

การนำธีมเว็บไซต์ version เก่า มาใช้กับ version ใหม่

บทความตอนนี้จะพูดถึงการแก้ปัญหาเมื่อนำธีมเว็บไซต์ version เก่ามาใช้กับ Magento version ใหม่ครับ

เมื่อมีการนำธีมเว็บไซต์ใน version ที่เก่ากว่าตัวที่เราติดตั้งอยู่ เมื่อเรียกใช้งานแล้วมักเกิด Error Code ดังนี้ครับ Read More

การเรียกค่า Atribute ต่างๆ ในหน้า Products สินค้า

เวลาเราจะเรียกค่าต่างๆ ออกมาแสดงในหน้า Products นั้น มี Code ที่ควรทราบดังนี้ครับ Read More

1 2 3 4 5 14